Super StarrajaneekaaMt^ naTiMchina kabaali thiyaeTarlanu taakiMdi. viDudalaku muMdae rikaarDulu braek^ chaestoo rajanee sTaaminaanu marOsaari chaaTiMdi. rajanee O naTuDu maatramae kaadu aayanO Sakti daaniki taarkaanamae kabaali maeniyaa. roo.100 kOTlalOpu baDjeTtO nirmiMchina kabaali sinimaa viDudalaku muMdae roo.200 kOTlaku paigaa saMpaadiMchiMdi. ee sinimaa Ovarsees^ raiTlu roo.30 kOTlu, telugu hakkulu roo.30 kOTlu. kannaDa, mala yaaLa hakkulu roo.15 kOTlu. hiMdee SaaTilaiT^ hakkulu roo.10 kOTlu, hiMdee thiyaeTri kal^ (thiyaeTarlalO viDudala) hakkula dhara roo.5 kOTlu. ika tamiLanaaDulO roo.5 kOTlaku DisTri byooTaru kaunugOlu chaeSaaru. tamiLanaaTa SaaTilaiT^ hakkulu marO roo.30 kaeTlu. myoojik^ raiTs^. roo.5 kOTu. annee kalipitae. 206 kOTlu.
Rajinikanth Kabali Records
ika kabaalee sinimaa braaMDiMg^ Tai aap^ la dvaaraa saMpaadiMchina sommu vaerae. motta mmeeda, kabaalee sinimaa roo.500 kOTlaku painae saMpaadistuMdani nirmaata kalaipuli thaanu bahiraMgaMgaanae prakaTiMchaaru. ippaTikae tamiLanaaDu rajaneenu talapiMchaelaa kabaali kaTiMglu. TeesharulatO yuvata rajanee japaM chaestunnaaru. talaivar^ kaTauTlaku ksheeraabhishaekaalu. aalayaallO poojalu, annadaanaalu, vastradaanaalu chaestu nnaaru. karNaaTakalO ee sinimaa pradarSanapai kannaDa sinimaa saMghaalu abhyaMtaraM vyaktaM chaestunnaayi. prastutaM amallO unna niyamaala prakaaraM. parabhaashaa chitraalu viDudalaina aeDu vaaraala tarvaatanae karNaaTakalO pradarSiMchaalani gurtuchaestunnaaru.

idee kabaali viSvaroopaM
156.idi rajanee 156va sinimaa
3900:prapaMchavyaaptaMgaa SukravaaraM kooli sinimaa pradarSiMchabOyae prkeenlu
400:amerikaalO chitraanni pradarSiMchae prkeenlu. veeTilO sagaM telugu sagaM tamiL^.
1000: uttaraadina kabaali hiMdee vershan^
1000 skreenlalO viDudala avutOMdi.
290 kOTlu ippaTidaakaa tamiLanaaTa oka sinimaa saadhiMchina atyadhika vasooLlu. ee rikaarDu rajanee sinimaanae ayina rObO paeriTa uMdi.
100 kOTlu:sultaan^ sinimaa mooDu rOjullO saadhiMchina vasooLlu aMtaku muMdu dhoom^ , hyaapee nyoo iyar^, bajraMgee bhaayee jaan^. praem^ ratan^ dhan^ paayO kooDaa idae peeT^ saadhiMchaayi. kabaali. rileejku muMdae 200 kOTu maarku daaTaesiMdi kaabaTTi pOTeeyae laedu.